В файлах найден Бравлер-Прототип, скин Акула Леон, характеристики

В файлах найден Бравлер-Прототип, скин Акула Леон, характеристики
В файлах найден Бравлер-Прототип, скин Акула Леон, характеристики
В файлах найден Бравлер-Прототип, скин Акула Леон, характеристики Шелли, гаджет и пассивка от Генерала Гавса!

#bs_leaks@opegitstudio