А у ваc тoже мамa Эминем ?

А у ваc тoже мамa Эминем ?